مرکزی

13/اسفند/1397

اعضای هیات‌مدیره

1-مهرداد سمیعی : رئیس هیئت مدیره

2-مهدی رمضانی : نایب رئیس هیئت مدیره

3-فیروزه ستوده : دبیر

4-احسان عیوضی : خزانه دارراه‌های ارتباطی

آدرس: اراک - خیابان شهید شیرودی - بلوار قدوسی - هتل زاگرس

تلفن: 08632212222

فکس: 08634025417


کمی منتظر بمانید...