راهکارهای پیشنهادی رئیس جامعه هتلداران ایران در نشست با معاون اول رئیس‌جمهور در پرتال جامعه هتلداران ایران
راهکارهای پیشنهادی رئیس جامعه هتلداران ایران در نشست با معاون اول رئیس‌جمهور
بیانیه جامعه هتلداران ایران در خصوص شیوع ویروس کرونا در پرتال جامعه هتلداران ایران
بیانیه جامعه هتلداران ایران در خصوص شیوع ویروس کرونا
بیانیه جامعه هتلداران ایران در خصوص حذف مالیات بر ارزش افزوده هتل‌ها و مراکز اقامتی در پرتال جامعه هتلداران ایران
بیانیه جامعه هتلداران ایران در خصوص حذف مالیات بر ارزش افزوده هتل‌ها و مراکز اقامتی
برگزاری مجمع عمومی سالانه جامعه هتلداران ایران در پرتال جامعه هتلداران ایران
برگزاری مجمع عمومی سالانه جامعه هتلداران ایران

کمی منتظر بمانید...