خوزستان

1/اردیبهشت/1399

اعضای هیات‌مدیره

1-عبدالحمید حرمتی : رئیس هیئت مدیره

۲-محمودرضا احمد خسروی : نایب‌رئیس هیئت مدیره

۳-عبدالرحمن کوک : عضو هیئت مدیره و خزانه‌دار 

۴-علیرضا طبیب شوشتری :  عضو هیئت مدیره

۵-قاسم آریافرد :  عضو هیئت مدیره

۶-سعید اسدی : عضو علی‌البدل هیئت مدیره

۷-عبدالامیر مطوری :  عضو علی‌البدل هیئت مدیره

8-عباس نادری فر : بازرس اصلی

9-سلمان طریفی بندانی : بازرس علی‌البدلبرچسب‌ها:   
کمی منتظر بمانید...