خراسان رضوی

1/اردیبهشت/1399

اعضای هیات مدیره

۱ - جناب آقای مقدسی

۲ - جناب آقای طائی‌نیا

۳ - جناب آقای نیکو

۴ - جناب آقای پورعلی

۵ - جناب آقای رضایی

۶ - جناب آقای ثابت حسینی 

۷ - جناب آقای شجاعی

۸ - جناب آقای ترابی


بازرسین

1 - جناب آقای شماسی

2 - جناب آقای کمالی‌پور


برچسب‌ها:   
کمی منتظر بمانید...