کمیته علمی، آموزش و پژوهش


شرایط عمومی :

1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران

2- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3- عدم سابقه محکومیت جزائی موثر

4- دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی

5- دارا بودن یکی از مدارک کارت مدیریت هتل، پروانه بهره برداری به نام شخص متقاضی


شرایط اختصاصی:

1- مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد

2- مجوز رسمی، کارت و یا کد تدریس از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

3- سابقه تدریس در دانشگاه و یا موسسات آموزش عالی آزاد مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

4- سابقه ترجمه و تالیف کتاب، انتشار مقاله

5- تسلط به یکی از زبان های خارجی (انگلیسی، فرانسه، روسی، عربی و ... )

6- عضویت در تشکل ها و انجمن های علمی صنفی و دانشگاهی


فرم درخواست عضویت در کمیته علمی، آموزش و پژوهش
کمی منتظر بمانید...