کمیته حقوقی


شرایط عمومی :

1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران

2- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

3- عدم سابقه محکومیت جزائی موثر

4- دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی

5- دارا بودن یکی از مدارک کارت مدیریت هتل، پروانه بهره برداری به نام شخص متقاضی


شرایط اختصاصی:

1- مدرک تحصیلی مرتبط (حداقل کارشناسی) در حوزه های مرتبط با حقوق، جرم و جزاء و وکالت

2- مجوز، گواهی و کارت فعالیت مورد تایید وزارت دادگستری

3- سابقه فعالیت در موسسات حقوقی و یا واحد حقوقی هتل ها، گروه های هتلداری و مراکز اقامتی


فرم درخواست عضویت در کمیته حقوق و امور قراردادها
کمی منتظر بمانید...