صفحه اصلی / ضوابط / ضوابط ساخت، معماری، ساختمانی و درجه‌بندی واحدهای پذیرایی بین‌راهی + فایل PDF
ضوابط ساخت، معماری، ساختمانی و درجه‌بندی واحدهای پذیرایی بین‌راهی + فایل PDF - تصویر 1

ضوابط ساخت، معماری، ساختمانی و درجه‌بندی واحدهای پذیرایی بین‌راهی + فایل PDF

یک هفته قبل

ضوابط ساخت، معماری، ساختمانی و درجه‌بندی واحدهای پذیرایی بین‌راهی درجه یک تا سه در چهار بخش تحت عناوین ساختمان، تجهیزات، تاسیسات و کارکنان، تهیه و تدوین شده است.

جهت دانلود فایل PDF از طریق لینک زیر اقدام فرمائید.

ضوابط ساخت، معماری، ساختمانی و درجه‌بندی واحدهای پذیرایی بین‌راهی


کمی منتظر بمانید...