صفحه اصلی / گالری تصاویر / نشست فصلی مدیران تشکل‌های هتلداری استان‌های سراسر کشور
نشست فصلی مدیران تشکل‌های هتلداری استان‌های سراسر کشور - تصویر 1
نشست فصلی مدیران تشکل‌های هتلداری استان‌های سراسر کشور - تصویر 2
نشست فصلی مدیران تشکل‌های هتلداری استان‌های سراسر کشور - تصویر 3
نشست فصلی مدیران تشکل‌های هتلداری استان‌های سراسر کشور - تصویر 4
نشست فصلی مدیران تشکل‌های هتلداری استان‌های سراسر کشور - تصویر 5
نشست فصلی مدیران تشکل‌های هتلداری استان‌های سراسر کشور - تصویر 6
نشست فصلی مدیران تشکل‌های هتلداری استان‌های سراسر کشور - تصویر 7
نشست فصلی مدیران تشکل‌های هتلداری استان‌های سراسر کشور - تصویر 8
نشست فصلی مدیران تشکل‌های هتلداری استان‌های سراسر کشور - تصویر 9
نشست فصلی مدیران تشکل‌های هتلداری استان‌های سراسر کشور - تصویر 10
نشست فصلی مدیران تشکل‌های هتلداری استان‌های سراسر کشور - تصویر 11
نشست فصلی مدیران تشکل‌های هتلداری استان‌های سراسر کشور - تصویر 12
نشست فصلی مدیران تشکل‌های هتلداری استان‌های سراسر کشور - تصویر 13
نشست فصلی مدیران تشکل‌های هتلداری استان‌های سراسر کشور - تصویر 14
نشست فصلی مدیران تشکل‌های هتلداری استان‌های سراسر کشور - تصویر 15
نشست فصلی مدیران تشکل‌های هتلداری استان‌های سراسر کشور - تصویر 16
نشست فصلی مدیران تشکل‌های هتلداری استان‌های سراسر کشور - تصویر 17
نشست فصلی مدیران تشکل‌های هتلداری استان‌های سراسر کشور - تصویر 18

نشست فصلی مدیران تشکل‌های هتلداری استان‌های سراسر کشور

6/اسفند/1397

نشست فصلی مدیران تشکل‌های هتلداری استان‌های سراسر کشور با حضور مدیر عامل و معاون گردشگری منطقه آزاد کیش - 6 شهریور 1397 - مرکز همایش‌های بین‌المللی خلیج فارس جزیره کیش 


کمی منتظر بمانید...