صفحه اصلی / گالری تصاویر / مراسم تجلیل از عوامل اجرایی نخستین همایش سراسری جامعه هتلداران ایران
مراسم تجلیل از عوامل اجرایی نخستین همایش سراسری جامعه هتلداران ایران - تصویر 1
مراسم تجلیل از عوامل اجرایی نخستین همایش سراسری جامعه هتلداران ایران - تصویر 2
مراسم تجلیل از عوامل اجرایی نخستین همایش سراسری جامعه هتلداران ایران - تصویر 3
مراسم تجلیل از عوامل اجرایی نخستین همایش سراسری جامعه هتلداران ایران - تصویر 4
مراسم تجلیل از عوامل اجرایی نخستین همایش سراسری جامعه هتلداران ایران - تصویر 5
مراسم تجلیل از عوامل اجرایی نخستین همایش سراسری جامعه هتلداران ایران - تصویر 6
مراسم تجلیل از عوامل اجرایی نخستین همایش سراسری جامعه هتلداران ایران - تصویر 7
مراسم تجلیل از عوامل اجرایی نخستین همایش سراسری جامعه هتلداران ایران - تصویر 8

مراسم تجلیل از عوامل اجرایی نخستین همایش سراسری جامعه هتلداران ایران

2/اسفند/1397
مراسم تجلیل از عوامل اجرایی نخستین همایش سراسری جامعه هتلداران ایران - هتل پارسیان آزادی تهران

کمی منتظر بمانید...