پیام تبریک نوروزی رئیس جامعه هتلداران ایران در پرتال جامعه هتلداران ایران
پیام تبریک نوروزی رئیس جامعه هتلداران ایران
آخرین نشست اعضای کمیته برنامه‌ریزی جامعه هتلداران ایران در پرتال جامعه هتلداران ایران
آخرین نشست اعضای کمیته برنامه‌ریزی جامعه هتلداران ایران
در پرتال جامعه هتلداران ایران
 پیش‌بینی تکمیل ظرفیت هتل‌های استان‌های جنوبی در ایام نوروز توسط رئیس جامعه هتلداران ایران در پرتال جامعه هتلداران ایران
پیش‌بینی تکمیل ظرفیت هتل‌های استان‌های جنوبی در ایام نوروز توسط رئیس جامعه هتلداران ایران
نشست اعضای هیات‌مدیره جامعه هتلداران ایران با معاون گردشگری و مدیران کل جدید دفاتر معاونت گردشگری کشور در پرتال جامعه هتلداران ایران
نشست اعضای هیات‌مدیره جامعه هتلداران ایران با معاون گردشگری و مدیران کل جدید دفاتر معاونت گردشگری کشور
انتقاد رئیس جامعه هتلداران ایران از عدم اجرای بسته‌های حمایتی در پرتال جامعه هتلداران ایران
انتقاد رئیس جامعه هتلداران ایران از عدم اجرای بسته‌های حمایتی

 
کمی منتظر بمانید...