کاهش 21 درصدی میانگین ضریب اشغال هتل‌ها در نوروز 98 نسبت به سال گذشته در پرتال جامعه هتلداران ایران
کاهش 21 درصدی میانگین ضریب اشغال هتل‌ها در نوروز 98 نسبت به سال گذشته
پیام تبریک نوروزی رئیس جامعه هتلداران ایران در پرتال جامعه هتلداران ایران
پیام تبریک نوروزی رئیس جامعه هتلداران ایران
آخرین نشست اعضای کمیته برنامه‌ریزی جامعه هتلداران ایران در پرتال جامعه هتلداران ایران
آخرین نشست اعضای کمیته برنامه‌ریزی جامعه هتلداران ایران
 پیش‌بینی تکمیل ظرفیت هتل‌های استان‌های جنوبی در ایام نوروز توسط رئیس جامعه هتلداران ایران در پرتال جامعه هتلداران ایران
پیش‌بینی تکمیل ظرفیت هتل‌های استان‌های جنوبی در ایام نوروز توسط رئیس جامعه هتلداران ایران
در پرتال جامعه هتلداران ایران

کمی منتظر بمانید...