مازندران

7/اسفند/1397

اعضای هیات‌مدیره

۱ - جمشید سلطان‌مرادی / رئیس هیات‌مدیره

۲ - محمود نادری / نایب‌رئیس هیات‌مدیره

۳ - عباس صفاتیان / خزانه‌دار

۴ - محمدرضا فاندر / عضو هیات‌مدیره

۵ - علی‌اصغر تقی‌نسب / عضو هیات‌مدیره

۶ - عبدالصمد ملک‌پور / عضو هیات‌مدیره

۷ - رزاق ولی‌پور / عضو هیات‌مدیره 

سایر اعضا

1 - ایرج عرب / بازرس هیات‌مدیره

2 - علی‌اصغر کریمی / مشاور عالی هیات‌مدیره

راه‌های ارتباطی

آدرس: چالوس - پارک سنگی شهرداری - ساختمان جامعه هتلداران

تلفن: 01152282635


کمی منتظر بمانید...