; ;

رویدادهای علمی و تخصصی

تردیدی نیست که توسعه و آموزش منابع انسانی در صنعت هتلداری یکی از اقدامات کلیدی هتلها در  توسعه کسب و کار خود بوده و موجبات  تضمین کیفیت خدمات در یک هتل را فراهم می آورد. در این راستا، جامعه هتلداران ایران با هدف به روز سانی دانش فعالان صنعت هتلداری کشور اقدام به برگزاری رویدادهای علمی و تخصصی می نماید. این رویدادها به شکل های زیر برگزار می گردد:


  • نشست تخصصی مدیران ارشد صنعت هتلداری کشور به صورت موضوع محور
  • کارگاههای آموزشی
  • پنل تخصصی
  • دوره های کوتاه مدت